Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego hurtownia-piwa.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej Sklep Internetowy lub hurtownia) działający pod adresem strony internetowej hurtownia-piwa.pl jest prowadzony przez przedsiębiorcę Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft NIP 9471023063, z siedzibą w Kazimierzu 95-083, ul. Szkolna 11/12, dysponującą ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5%, oraz piwa wydanym przez uprawniony organ. Numer telefonu do Euronet Hurtownia Piwa to +48 502 316 609, a adres poczty elektronicznej e-mail:  biuro@hurtownia-piwa.pl.
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) jest skierowany do konsumentów detalicznych i przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych) korzystających z oferty Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft. Regulamin określa zasady korzystania z katalogu sprzedażowego Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z kupującym (dalej jako Klient) na odległość za pośrednictwem Euronet Hurtownia Piwa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.) (Dz.U.2023.1610 t.j.) o umowie sprzedaży i umowie zawieranej na odległość.
 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży i siedziba Euronet Hurtownia Piwa prowadzony w Kazimierzu (95-083) ul. Szkolna 11/12.
 5. Wszystkie umowy sprzedaży napojów alkoholowych zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem wskazanego wyżej Sklepu Internetowego są zawierane i realizowane w należącym do Hurtowni punkcie sprzedaży.
 6. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik serwisu może uzyskać dostęp Regulaminu w każdym czasie bezpośrednio pod adresem https://hurtownia-piwa.pl/, a także odtwarzać go i utrwalać za pomocą systemu teleinformatycznego. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady rejestracji w serwisie,
  2. zasady zawierania umów i ich realizacji,
  3. zasady rozpatrywania reklamacji,
  4. uprawnienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu k.c.
 7. Informacje handlowe, w szczególności opis produktów, a także podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowiąc jedynie zaproszenie do składania ofert.
 8. Produkt sprzedawany może nieznacznie różnić się od zdjęcia poglądowego zamieszczonego przy opisie produktu. Zdjęcia Towarów podanych na stronie internetowej mają charakter podglądowy. Jakość produktu pozostaje zgodna z opisem.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest tożsama ze złożeniem zamówienia na jakikolwiek produkt.
 10. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia nie mogą skutecznie złożyć zamówienia w Sklepie Internetowym.

§ 2 Definicje

a) Sprzedawca/Dostawca – Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft z siedzibą w Kazimierzu przy ulicy Szkolnej 11/12; Nr NIP: 9471023063; numer telefonu: +48 502 316 609, adres poczty elektronicznej: biuro@hurtownia-piwa.pl .
b) Kupujący/Klient – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia bądź przynajmniej w momencie składania zamówienia nabywająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
c) Regulamin - poniższy regulamin sklepu internetowego https://hurtownia-piwa.pl/.
d) Produkt – produkty prezentowane w katalogu Hurtowni będące ofertą sprzedaży.
e) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą w celu nabycia towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego.
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na Towar oferowany przez Sklep internetowy, wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty ceny.
g) Dane Osobowe – informacje podawane przez Klienta w celu złożenia zamówienia i pozwalające na zidentyfikowanie osoby.
h) Konto Klienta – internetowa podstrona Klienta w Sklepie Internetowym, do której Klient loguje się poprzez indywidualnie ustalony login (nazwę) oraz hasło, zawierająca dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
i) Koszyk – zbiór Produktów, który Klient układa celem zamówienia w Sklepie Internetowym.
j) Dzień Roboczy – uznaje się za dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
l) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
m) Kurier – pracownik przedsiębiorcy oferującego usługi spedycyjne lub kurierskie, lub pracownik Poczty Polskiej dostarczający Produkty będące przedmiotem Zamówienia.

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do pozbawienia możliwości złożenia zamówienia przez Klienta, który w sposób istotny i ze świadomością łamie postanowienia Regulaminu.

7. W przypadku niewystarczającej ilości danego Produktu lub Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie.

§ 3 Ogólne warunki zamówienia i zawarcie umowy

 1. Do każdego zamówienia należy doliczyć cenę wysyłki. Do Zamówienia dołączany jest każdorazowo paragon (wydruk) z kasy rejestrującej. Chęć otrzymania faktury VAT należy odpowiednio zakomunikować podczas składania zamówienia.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient ma obowiązek podania swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 3. Klient w celu poprawnego złożenia Zamówienia musi uprzednio zarejestrować się na stronie https://hurtownia-piwa.pl/ by złożyć zamówienie. Bez rejestracji, złożenia zamówienia będzie nieskuteczne. Rejestracja wiąże się z założeniem Konta Klienta na wskazanej stronie i umożliwia składanie zamówień w przyszłości, a także pozwala na monitorowanie stanu realizacji danego zamówienia.
 4. W celu złożenia skutecznego Zamówienia Klient obowiązany jest podać następujące swoje dane osobowe (dane można przypisać do Konta Klienta):
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres dostawy.
  3. Numer telefonu.
  4. Adres e-mail.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia, wszelkie modyfikacje w zamówieniu są możliwe jedynie za zgodą Hurtowni.
 6. Klient od momentu złożenia zamówienia zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, celem najsprawniejszej realizacji umowy, w szczególności Klient zobowiązuje się do:
  • upoważnienia kuriera (firmy spedycyjnej) do odbioru Produktów oznaczonych w Zamówieniu,
  • Podania aktualnego numeru telefonu,
  • Pozostawania gotowym do odbioru Zamówienia w dniu dostawy, umówionym z kurierem.
 7. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w siedzibie Sklepu Internetowego, po wcześniejszym umówieniu warunków, daty i godziny z Hurtownią. W celu realizacji odbioru osobistego niezbędne jest podane danych z ust. 6 tego paragrafu.
 8. Klient w celu skutecznego złożenia zamówienia zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej ceny z góry.
 9. Klient ma możliwość wyboru realizacji płatności podczas składania zamówienia.
 10. Klient zobowiązuje się do opłacenia i odbioru Zamówienia w sposób wybrany przy złożeniu Zamówienia.
 11. Sklep zastrzega prawo do odmowy przyjmowania kolejnych Zamówień przez danego Klienta, jeżeli Klient nie wywiązał się z zawartej Umowy sprzedaży (np. zamówienie nie zostanie opłacone bądź nieodebrane, lub Klient istotnie narusza warunki regulaminu).

§ 4 Dostępne formy i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży:
  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  b) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Bank BNP PARIBA nr. konta 45 2340 0009 1850 2400 0000 0376
  podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
  c) płatność elektroniczna przez https://przelewy24.pl/
 2. Przy wyborze płatności przelewem, Klient zobowiązuje się do opłacenia Zamówienia złożonego na stronie https://hurtownia-piwa.pl/ w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia Zamówienia. Wysłanie Produktu nastąpi po zaksięgowaniu przelewu za Zamówienia na koncie Sprzedającego.

§ 5 Dostępne sposoby dostawy

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy z tytułu Umowy sprzedaży:
  a) odbiór osobisty,
  b) przesyłka kurierska.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedającym pod adresem:
  Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft
  Ul. Szkolna 11/12
  95-083 Kazimierz
 3. Przesyłka kurierska odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy są określone w zakładce Dostawa i Płatność zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
 5. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi od 7 dni roboczych (licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży opłacanych przelewem i w momencie zaksięgowania przelewu na koncie).
 6. W przypadku odbioru osobistego należy potwierdzić telefonicznie ze Sprzedającym dostępność Produktu.
 7. Termin zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności, jeżeli:
  1. brakuje danego towaru lub jest dostępna jego niewystarczająca ilość – Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie i możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji Klienta:
   1. dosłanie towaru w późniejszym terminie,
   2. odstąpienie przez Klienta od Umowy sprzedaży
  2. bądź wysłanie Klientowi niepełnego zamówienia i zwrot ceny za brakujący Towar;
  3. Sprzedający nie otrzymał od Klienta płatności za Produkty będące przedmiotem Zamówienia.
 8. Możliwość umawiania kuriera na konkretną godzinę przy wyborze dostawy za pośrednictwem kuriera uzależniona jest od warunków firmy kurierskiej.

§ 6 Zwroty i reklamacje

 1. Klientowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczone od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru. Aby zachować termin, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (załącznik do Regulaminu ) zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie to można odesłać:
  a) w formie papierowej na adres:
  Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft
  Ul. Szkolna 11/12
  95-83 Kazimierz
  b) lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
  biuro@hurtownia-piwa.pl
 2. Zwrotowi podlegają tylko produkty nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu oraz posiadające nienaruszone znaki akcyzy. Zwrot zostaje podany ocenie przez Sprzedającego zgodnie z wymienionymi kryteriami.
 3. Jeżeli zwrot zostanie rozpatrzony pozytywnie, poniesione koszty zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, przelewem na wskazany przez niego numer konta bankowego.
 4. Zwracany Towar powinien być bezzwłocznie odesłany po złożeniu pisemnego oświadczenia przez Klienta. Towar prosimy odsyłać na adres:
  Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft
  Ul. Szkolna 11/12
  95-83 Kazimierz
  Do dołączonego Zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli w ocenie Sprzedawcy istnieje prawdopodobieństwo, że Produkt był użytkowany przez Klienta, zwrot nie zostanie przyjęty. W tym przypadku zostanie sporządzony odpowiedni dokument, wyjaśniający przyczyny negatywnej decyzji Sprzedawcy, a Produkt zostanie odesłany na koszt Klienta.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadkach wskazanych w k.c., w szczególności w przypadku gdy:
  a) nastąpiło uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu Zamówienia do Klienta;
  b) stwierdza się niezgodność otrzymanego Produktu z Zamówieniem.
 9. Reklamacje realizowane są zgodnie z przepisami o rękojmi i nie naruszają praw konsumenta wynikających z tych przepisów.
 10. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie zawiera śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Jeżeli paczka została uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w momencie odbioru Produktu w obecności kuriera. Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje odrzuceniem reklamacji przez Sprzedającego.
 11. Produkty uszkodzone w trakcie transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w szczególności przy występujących, przeciągających się brakach na stanie magazynowym Sprzedający zwróci Klientowi poniesione koszty.
 12. W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć bezzwłocznie Produkt zamówiony przez Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione Sprzedający zwróci Klientowi poniesione.
 13. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 60 dni licząc od dnia jej otrzymania.

14 . W chwili stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy skontaktować się ze Sprzedającym oraz spisać protokół z kurierem. Protokół ten jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.

 1. Stwierdzenie wady/ uszkodzeń/ braków w dostawie po odjeździe kuriera oraz niespisanie z nim stosownego protokołu skutkować będzie odrzuceniem reklamacji bądź jej negatywnym rozpatrzeniem.
 2. Protokół szkody należy spisać w obecności kuriera, w czasie odbioru przesyłki.
 3. Wypełniony protokół uszkodzenia należy odesłać do Sprzedającego zgodnie z ust. 4.
 4. Jeśli przesyłka uległa uszkodzeniu w transporcie powodującemu podejrzenie, że Produkty w niej dostarczane mogą być uszkodzone i Klient nie wyraża zgody na przyjęcie towaru należy odmówić przyjęcia przesyłki.
 5. W przypadku braków w dostawie zwrot środków na konto Klienta odbywa się do 30 dni od momentu przesłania spisanego protokołu.
 6. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki w określonym przez firmę kurierską terminie, firma kurierska odsyła towar do Sprzedającego. Ponowne przesłanie przesyłki do klienta skutkuje naliczeniem ponownie kosztów dostawy zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej.
 7. Osoba odbierająca przesyłkę powinna być trzeźwa i pełnoletnia.

§ 7 Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w podczas Rejestracji Konta Klienta, podanych w umowie sprzedaży oraz gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Euronet Hurtownia Piwa Dariusz Hofft, z siedzibą w Kazimierzu 95-083, ul. Szkolna 11/12, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres biuro@hurtownia-piwa.pl lub telefonując pod numer: +48 502 316 609.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a
  Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest
  niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
  Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
  że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  a) Firma kurierska – Administrator zobowiązany jest przekazać danemu przewoźnikowi danych osobowych Klienta tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane przez przewoźnika lub gromadzone w bazie danych.
  b) przy wyborze płatności elektronicznej – Administrator zobowiązany jest przekazać dane osobowe Klienta firmie obsługującej platformę udostępniającą usługi płatności elektronicznej tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji Zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane lub gromadzone w bazie danych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
  przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
  przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Poprzez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.
 3. Znaki towarowe, logotypy, znaki graficzne oraz nazwy Produktów wykorzystane na stronie https://hurtownia-piwa.pl/ są znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli i służą tylko do ich identyfikacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany bezzwłocznie.
 5. W sprawach nieuregulowanych poniższym Regulaminem obowiązują obecne przepisy:
  a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j.).
  b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2012 (Dz.U.2020.344 t.j.),
  c) Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.
Designed and created by:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram